WATER MILL EDITION

Coś o samej idei:

Innowacyjna formuła walk z pogranicza sportów ekstremalnych z udziałem 8 uczestników.
Całość oparta na widowiskowości programu na żywo. Interesujące przeniesienie świata gier wideo
do rzeczywistości, łączące w sobie elementy scenografii, światła, dźwięku, efektów specjalnych
oraz oryginalnych instalacji. Niwelujemy pasywność uczestników oraz stronniczość sędziów.
Poprzez stworzenie zupełnie nowej koncepcji rozgrywania walk z wykorzystaniem ruchomym konstrukcji.
Chcemy pokazać, że siła fizyczna nie zawsze jest wystarczająca i dominująca w osiągnięciu celu.
Umiejętność szybkiej analizy zagrożenia i kreowania odpowiedniego rozwiązania do pokonania przeciwnika
to zdolność jaka na każdym etapie może doprowadzić do zwycięstwa.
Formuła B9 CLUB to 4 różne instalacje stanowiące podłoże dla poszczególnych edycji (docelowo 5),
3 poziomy oraz 8 uczestników.
Każda z instalacji różni się wyglądem nawiązującym do nazw przyporządkowanych edycjom,
choć łączy je wiele elementów wspólnych, które poprzez unifikację mogą zostać użyte
powtórnie w kolejnych - nie zwiększając tym samym poziomu zagrożenia dla uczestników programu.

Ogólne dane i wymiary instalacji:
- całkowita wysokość konstrukcji 4,5 m,
- średnica zewnętrznego okręgu 12 m,
- średnica środkowego okręgu 4 m,
- szerokość kładek 1,5

Czasy poszczególnych poziomów:
1 poziom: czas trwania 4 walki po 3 min. (8 uczestników walczy losowo)
2 poziom: czas trwania 5 min. (4 uczestników tworzy 2 pary losowo)
3 poziom: czas trwania 5 min. (2 uczestników walczy pomiędzy sobą)